เดือนก่อน ผมมีโอกาสไปอบรมให้กับลูกค้าในหลักสูตร

หัวหน้างานระดับต้น ที่ทุกคนสนับสนุน เราได้คุยกันกับผู้เรียนในมุมมองที่ว่า หัวหน้าแบบไหน ที่เราไม่อยากได้ และใคร ๆ ก็ไม่อยากเจอ

เราสรุปมาได้ 20 ข้อ ดังนี้

 1. เผด็จการ … คุณ นะ ทา สูงมาก แต่ตรูทาเองต่ามาก
 2. ไม่ให้คาปรึกษา … คิดเองสิ
 3. รับชอบแต่ไม่รับผิด
 4. ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่ฟันธง แต่ถ้ามีปัญหาข้าฟันลูกน้องทิ้ง
 5. มีองค์ความรู้น้อย … ไม่มีของ
 6. ไม่รับฟังความคิดเห็นลูกน้อง … ข้าถูกเสมอ
 7. สื่อสารทางเดียว … อ้าว ตกลงตามนี้นะ
 8. เปิดประตูห้อง แต่ไม่เปิดประตูใจ
 9. ปากอมเหรียญ … ไม่เคยกล้าอ้าปากชมเชยลูกน้อง
 10. ไม่มีทิศทางในการบริหารหน่วยงานที่ชัดเจน
 11. ไม่ส่งเสริมสนับสนุนลูกน้องเมื่อมีโอกาส
 12. เลือกที่รัก มัก (เชือด) ที่ชัง
 13. สนใจแต่ตัวเลข แต่ไม่เคยใส่ใจความรู้สึก
 14. หน้าใหญ่ใจโต รับงานมาแล้วก็โยนให้ลูกน้องทา ๆ ๆ
 15. ชอบคนชะเลียเก่งมากกว่าคนทางานดี
 16. นอนอยู่บนหอคอยงาช้าง ไม่เคยลงมาดูหน้างาน
 17. ขายแต่ยาหอม ไม่เคยให้ได้ตามที่เคยพูดว่าจะให้
 18. จะเอาอย่างนั้น จะเอาอย่างนี้ แต่ไม่เคยมีทรัพยากรให้
 19. สั่งงานด่วนตอนห้าโมงเย็น 20.ประชุมผ่าเที่ยง เสี่ยงไปถึงตอนค่า
ทั้งหมดที่ว่ามา เป็นมุมมองจากน้อง ๆ ที่กาลังจะขึ้นมาเป็นหัวหน้า ใครใคร่พิจารณาตนเองตามไปด้วย ก็ถือว่าเป็นการดี ใครใคร่เปลี่ยนแปลงตน แม้เพียงเรื่องเดียว ก็ถือว่าแสนดี ใครใคร่เปลี่ยนแปลงตนเอง และแนะนาคนอื่นด้วย ถือได้ว่า ประเสริฐยิ่งนัก
Follow us: