ต้นเหตุสำคัญ’ ที่เป็นต้นน้ำของปัญหา

ที่นำพาให้เด็กรุ่นใหม่ทำงานอยู่กับองค์กรได้ไม่ค่อยนาน มาแป๊บ ๆ แล้วก็พากันเดินจากไป ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากเขาเหล่านั้นเห็นว่า เขาคงเปลี่ยนแปลงอะไรในองค์กรไม่ได้ เขาคงใช้ความรู้ความสามารถที่มีกับที่นี่ ไม่ได้ !!

สาเหตุส่วนใหญ่

  1. วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมที่ก่อตัวจนกลายเป็น ประเพณีที่ไม่น่านิยม พลอยให้เกิดเป็นอุปสรรคในการทำงาน
  2. ข้า (ค่า) นิยม ในองค์กรก็มีผล คนเก่าคนเก๋า คนรุ่นน้าทั้งหลาย ไม่เปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงง่าย ๆ ยังยึดมั่นถือมั่นกับกรอบเก่า ๆ หรือรูปแบบเดิม ๆ ค่านิยมเดิม ๆ หลาย ๆ เรื่องก็กลายมาเป็นอุปสรรคในการทำงานของเด็กรุ่นใหม่
  3. ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ต่าง Generation กัน บางองค์กรขาดกระบวนการในการวางแผนการปรับเปลี่ยน การสอดประสาน หรือกลยุทธ์ยุทธ์ในการรวมกันเป็นหนึ่งเดียว
  4. กำแพงกั้นทางใจอันหนาเตอะของคนเป็นหัวหน้างาน หัวหน้าหลาย ๆ คน ไม่ยอมรับ ไม่กล้าให้เด็กใหม่ได้แสดงความสามารถ เพราะยังมองภาพเด็กเหล่านั้น อยู่ในชุดนักศึกษาวัยใส ไม่มีประสบการณ์ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วมันอาจไม่ใช่อย่างนั้นเลย

หลาย ๆ องค์กร ต้องการการพัฒนา ต้องการความคิดสร้างสรรค์ อยากมีนวัตกรรม อยากได้อะไรที่สดใหม่ ที่ไม่เหมือนเดิม อันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยน เป็นเหมือนสปริงบอร์ดขององค์กร ในการทำธุรกิจและการแข่งขันทางด้านต่าง ๆ แต่ลืมไปว่า องค์กรเองก็ต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้มันมีความเหมาะสม เอื้ออำนวย สนับสนุนให้เขาเหล่านั้น สามารถแสดงศักยภาพที่มีออกมาได้อย่างเต็มที่ อีกด้วยเช่นกัน

Follow us: