น้อง Gen Y จ๋า ถ้าอยากทำงานแบบสุขอุรา น้าจะขอบอกอะไรหน่อย

ต้นเหตุสำคัญ’ ที่เป็นต้นน้ำของปัญหา

หลาย ๆ ครั้ง ผมเคยไปเจอปัญหาว่า…

เดือนก่อน ผมมีโอกาสไปอบรมให้กับลูกค้าในหลักสูตร

Follow us: